BeeBox Langstroth 9-ramars

Vi har valt att använda BeeBox kupor i vår biodling, eftersom det är en praktisk kupmodell med många genomtänkta funktioner.

Langstroth-formatet är ett internationellt format som används över hela världen. Detta gör det lätt att hitta slunglinjer och andra tillbehör. Kupan kan byggas med en kombination av olika sarger, exempelvis Langstroth i yngelrummet och 3/4 Langstroth (kallas även Farrar) i skattlådorna.

Om du väljer 9 ramars-kupa istället för 10-ramars så får du mindre tunga lyft när skattlådorna är fulla av honung.

Här finns också möjlighet att sätta ihop en parningskupa för 4 drottningar genom att använda en parningsbottnen i kombination med avdelningsväggar och delbar Langstroth-sarg. Parningsbottnen har fyra flusterutgångar, en i vardera väderstreck.