BeeBox Langstroth 10-ramars

Vi har valt att använda BeeBox kupor i vår biodling, eftersom det är en praktisk kupmodell med många genomtänkta funktioner.

Kupan kan byggas med en kombination av olika sarger, exempelvis Dadant eller Langstroth i yngelrummet och 3/4 Langstroth (kallas även Farrar) i skattlådorna.

Langstroth-formatet är ett internationellt format som används över hela världen. Detta gör det lätt att hitta slunglinjer och andra tillbehör.