Bidrottningar

Våra drottningar är parade och äggläggande, märkta med årets färg.

Drottningar hämtas i Biredskapsdepån i Skyttorp under ordinarie öppettid.