BeeBox Tak Langstroth 10R

171 kr

Taket har urtag på undersidan för enklare stödfodring med foderdeg.

Mitt på takets sidor monteras en förstärkt kant för spännband (ingår i priset).

De uppåtstående kanterna på sidan av taket gör att man vid arbete i kupan kan lägga en ram på taket med påsittande bin, utan att bina blir klämda. Kanterna är också formade så att taket är vändbart vid stark hetta eller transport.