BeeBox Svärmlås Langstroth 8/9R

215 kr

Svärmlåset placeras normalt mellan yngelrum och skattrum, och fyller flera funktioner i kupan:

  • Spärrgaller, så att drottningen inte går upp i skattlådorna
  • Extra flusteringång, så att nektar som dras in i kupan kommer direkt in i skattrummet och inte transporteras genom yngelrummet
  • Svärmlås, om flusteröppningen vid botten stängs så kan inte drottningen svärma, medan övriga bin kan komma ut via svärmlåsets fluster

Svärmlåsets spärrgaller levereras omonterat.

Svärmlåset kan också kompletteras med ett metallgaller och användas som en enkel kupbotten.

(Den gula flusterförminskaren som syns på bilden köps separat. På bilden syns även en sarg och en botten med flusterförminskare, vilka också köps som separata artiklar.)