BeeBox Propolisgaller Langstroth 8/9R

60 kr

Propolisgaller av plast för 8/9-ramars kupa i Langstroth-format.

Gallret placeras högst upp i kupan med den släta sidan uppåt. Flärparna på gallret gör så att taket glipar lite och bina uppmuntras att täta alla hålen i gallret med propolis.