Myrsyra-evaporator

50 kr

Myrsyra-evaporatorn används för långtidsbehandling med 60%-ig myrsyra. Myrsyra tränger inte ner i täckta yngelceller och behandlingen behöver därför pågå under 14 dagar för att nå full effekt.

Obs! Myrsyra kan sätta smak på honungen och ska därför användas efter att du slutskattat samhället. Om du behöver behandla tidigare måste honungen skattas av eller flyttas till ett annat samhälle under behandlingen.

Kategori:

Beskrivning

Användning av myrsyra-evaporator:

  • Myrsyra används efter slutskattning, eftersom myrsyran annars kan sätta smak på honungen.
  • Montera evaporatorn i en tom ram, ej trådad, så att pappersveken hamnar så nära mitten av ramen som möjligt (behållaren kommer vara nära kanten av ramen)
  • Späd ut myrsyran till 60%
  • Ta ur appersveken och fyll evaporatorn med 120 ml myrsyra 60%
  • Sätt i pappersveken
  • Sätt ramen med evaporatorn i utkanten av yngelklotet
  • Låt ramen sitta i 14 dagar, så att allt täckt yngel hunnit kläckas ut

Leveransen innehåller följande delar:

  • Evaporator i plast, med graderad behållare
  • Pappersveke
  • Buntband för montering i ram